دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی بازار عتیق تبریز

دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی بازار عتیق تبریز

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی بازار عتیق تبریز

8000 قیمت
دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی بازار عتیق تبریز

دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی بازار عتیق تبریز

دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی بازار عتیق تبریز

دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی دانلود پروژه بازار عتیق تجاری تفریحی اداری در 39 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1توضیحات کلی در مورد پروژه

 1. نحوه اجرای پروژه ومیزان پیشرفت کار
 2. بررسی نظام ارتباطی بی عوامل دخیل در پروژه

-مزایا

 1. شناسایی وتحلیل نارسایی های و نقایص پروژه
 2. توضیح درمورد سازه ساختمان نماوغیره
 3. بررسی تجیز کارگاه
 4. ایمنی کارگاه
 5. میلگرد های مصرفی
 6. دپوهای موجود در کارگاه
 7. پروژه مجتمع تجاري و فرهنگی و تفریحی عتیق در شهر تبريز- چهارراه منصور – جنب مسجد کبود واقع شده است . پروژه در زميني به مساحت 100000 متر مربع و مبلغی که برای این پروژه در نظر گرفته شده حدود 50 میلیارد تومان که بر اساس فهرست بهای سال 88 تنظیم شده است . پروژه  داراي 7 طبقه كه كاربري دو طبقه زيرزمين آن پاركينگ ، 1 طبقه زیرزمین آن فروشگاهای بزرگ و  طبقه همکف و اول آن تجاری (270 واحد)، دوم و سوم (بلوک  AوD ) اداری و پزشکی ( 60 واحد ) و طبقه دوم و سوم بلوک( BوC) تفریحی مي باشد در حال ساخت است . زيربناي كل طبقات 32850 مترمربع مي باشد.

 8. عمليات اجرايي اين پروژه از 1375 توسط شركت شهرسازی ، شروع گرديده بود ولی به خاطر قضیه تملک این پروژه ناتمام ماند ودر سال 1390 شهرداری اجرای پروژه را به شرکت عمران و توسعه آذربایجان واگذار کرد.

 9. اوایل کار بعلت مشکلاتی از قبیل ترکیدن لوله آب طبق برنامه زمانبندی پیش برده نشده بود ولی بعد از حل کردن مشکلات  تا به امروز تقريبا بصورت مداوم مراحل اجرايي آن ادامه داشته و پيشرفت فيزيكي آن در حدود 70 درصد مي باشد . مدت پیمان حدود 30 ماه است ولی به علت وجود بعضی مشکلات ناگهانی که قبلا هم اشاره شد حدود 36 ماه در نظر گرفته شده است .

 10. مراحل پی کنی و فونداسیون به پایان رسیده و اکنون در حال اجرای بتن ریزی سقفها هستند. پروژه مذكور مانند ساير پروژه هاي عمراني داراي نقشه هاي اجرايي بوده كه اين نقشه ها در دفتر فني مستقر در محل پروژه در دستر س بوده و عمليات اجرايي طبق اين نقشه هاي اجرايي پيش مي رود.

   در اين پروژه اكيپ هاي مختلف در حال كار كردن مي باشند كه از جمله آنها مي توان به اكيپ هاي آرماتور گذاری ، بتن ریزی، شمع کوبی ، نقشه برداری و . . .  اشاره كرد كه با توجه به حجيم بودن پروژه امكان كار كردن همزمان چند اکيپ فراهم آمده است . پروژه با كنترل مستقيم سرپرست كارگاه و نيز نظارت مدير پروژه بر مراحل اجرايي بطور كلي در حال اجرا شدن مي باشد . نقشه هاي اجرايي توسط مشاور طراحي شده و در اختيار سرپرست كارگاه قرار داده شده است تا مراحل اجرايي دقيقا مطابق با نقشه هاي اجرايي پيش رود .

 11. در حين اجراي كار اگر به دلايلي نياز باشدتا تغييراتي در نقشه هاي اجرايي صورت پذيرد بايستي اين موضوع توسط سرپرست كارگاه به اطلاع مدير پروژه رسانده شود و مدير پروژه نيز موضوع را با طراح و محاسب نقشه هاي اجرايي در ميان بگذارد تا در نهايت با مشاوره طراح و محاسب در اين مورد تصميم گيري شود و هيچ كاري نبايد سرخود و مغاير با نقشه هاي اجرايي انجام شود .  همچنين ممكن است مسائلي در نقشه هاي اجرايي ذكر نشده باشد ولي ضوابط آنها در آئين نامه هاي اجرايي آورده شود كه در اين صورت سرپست كارگاه موظف است دقيقا مطابق با ضوابط آئين نامه اي آن مرحله از كار را به اجرا در آورد . به عنوان مثال زمان باز كردن قالب بعد از بتون ريزي اجزاي سازه اي در نقشه هاي اجرايي احتمالا ذكر نشده باشد ولي در آئين نامه اين مدت زمان براي فصول مختلف سال و يا ماههاي مختلف ذكر شده است كه بايستي اين مدت زمانهاي آئين نامه اي مدنظر قرار گیرند.
 12. عوامل زيادي در به ثمر رسيدن يك پروژه دخيل هستند كه پروژه مورد نظر ما نيز از اين قاعده مستثني نيست . عوامل دخيل در اين پروژه عبارتند از :
  كارفرما ، مشاور‌، مدير پروژه ، سرپرست كارگاه ،عوامل اجرايي (پيمانكاران)
  هر يك از عوامل دخيل در پروژه تعهدات و حقوقي را نسبت به ساير عوامل دخيل در پروژه دارند كه بايستي اين تعهدات و حقوق با رعايت سلسله مراتب در بين عوامل دخيل در پروژه به نحو مطلوبي محقق گردند . به غير از عوامل ذكر شده در فوق ، سازمانها و موسسه هايي نظير شهرداري ها ، شهرسازي ها و ... نيز به نوعي در پروژه ها دخيل هستند كه اخذ مجوز هاي لازم از طريق آنها صورت مي گيرد .
 13. كارفرما به عنوان راس همه عوامل ( مشاور ، سرپرست كارگاه و ...) و نيز حامي اقتصادي ،در ارتباط با مشاور مي باشد تا با هماهنگي مشاور( طراح ، محاسب و نقشه كش و ...) بستر لازم براي اجراي كار را فراهم آورد . مشاور نيز با تهيه نقشه هاي اجرايي ( طراحي و محاسبه و ترسيم آنها ) و با قرار دادن آنها در اختيار كارفرما و مدير پروژه نقش مهمي را ايفا مي كند . مدير پروژه نيز دائما در ارتباط با سرپرست كارگاه بوده و با قرار دادن نقشه هاي اجرايي در اختيار سرپرست كارگاه خواهان اجراي مراحل كار بر طبق همان نقشه ها مي باشد. سرپرست كارگاه نيز با عوامل اجرايي (پيمانكاران ) در ارتباط بوده  و پيمانكاران با هدايت و راهنماييهاي سرپرست كارگاه كار را پيش مي برند . در بين پيمانكاران درگير در پروژه نيز ارتباطاتي وجود دارد كه ترتيب تقدم و تاخر در كار هر يك از پيمانكاران اين ارتباط را روشن مي سازد . مرتبط بودن كار پيمانكاران بصورت زنجيروار به همديگر ايجاب مي كند كه پيمانكاراندر تعامل با يكديگر باشند . به عنوان مثال اندود گچ و خاك و سفيد كاري بايد بعد از قرار دادن سيم هاي سيستم الكتريكي در داخل ديوار انجام گيرد و ...
 14. با اين توضيحات معلوم مي شود كه بين عوامل دخيل در پروژه در تمامي سطوح ارتباط وجود دارد . در سطوح بالا بين كارفرما و مشاور و مدير پروژه و سرپرست كارگاه و در سطوحي پايينتر بين پيمانكاران جزء و پيمانكاران كل بايد تعامل وجود داشته باشد تا پروژه به نحو مطلوبي به اتمام برسد. .
 15. بنا به دلايلي پروژه ها مي توانند نارسا یی ها و نقايصي داشته باشند كه اين دلايل شامل مواردي همچون نامناسب بودن شرايط توپوگرافي محل پروژه يا محدوديت هاي آئين نامه اي و يا فراموشي طراح يا محاسب پروژه در بعضي موارد و عواملي از اين دست مي باشند . در پروژه مورد مطالعه نيز يكي از مهمترين اشكالاتي كه بر پروژه وارد است عدم وجود پله برقی مستقیم از ورودی به طبقه دوم که تفریحی میباشد و نبود آن موجب عدم دسترسی مستقیم به آن در مواقعی که قسمت اداری تعطیل  مي باشد در نتيجه بايد راهكارهايي را در اين خصوص در نظزر گرفت كه يكي از آنها مي تواند ادامه دادن پله برقی تا طبقه دوم باشد ...........................................

دانلود پروژه بازار عتیق  بازار عتیق تبریز ,نحوه اجرای پروژه بازار عتیق تبریز ,تجهیزکارگاه بازارعتیق تبریز , , بازار عتیق تبریز , دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی, مدیریت و تشکیلات کارگاهی ,  پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی 


خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان